warning: Creating default object from empty value in /modules/montharchive/montharchive.module on line 634.

Styczeń 2011

Klasy frankofońskie - warsztaty dla nauczycieli języka francuskiego

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na warsztaty: Utiliser les multimédia en classe de FLE, découvrir des ressources en ligne et les didactiser. Warsztaty odbędą się dnia 18 lutego 2011 roku (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu...

 

„e-Ferie” - warsztaty szkoleniowe podczas ferii zimowych

„e-Ferie” to bezpłatne warsztaty obejmujące informacje o programie i narzędziach eTwinning. Warsztaty przeznaczone są dla początkujących nauczycieli, chcących rozpocząć współpracę w ramach Programu eTwinning.

Szkolenia odbywają się w wybranym dniu tygodnia, w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, ul. Mokotowska 43. Przewidywany czas trwania - 3 godziny. W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość zaproponowania 3 dogodnych terminów szkolenia - dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, a także godzin rozpoczęcia zajęć, tak, aby pociągi lub autobusy zdążyły dojechać do Warszawy. Proponowane przez nas godziny rozpoczęcia: między 8.30 a 12.00.

STUDIA PODYPLOMOWE - Technologiczne aspekty przetwarzania języka naturalnego

Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do osób, którym w pracy potrzebne są umiejętności związane z informatyzacją danych oraz tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w języku polskim i w językach obcych a także tych, którzy w swojej pracy planują wdrożenie elementów kształcenia na odległość. Podstawową metodą pracy jest metoda projektowa rozwijająca autonomię, refleksyjne
uczenie się i umiejętność zastosowania poznawanej wiedzy w nowych kontekstach.