warning: Creating default object from empty value in /modules/montharchive/montharchive.module on line 634.

Grudzień 2012

Konferencja dla nauczycieli języków romańskich - 7 stycznia 2013 w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje 7 stycznia 2013 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 7 w godz. 10.00-13.30 konferencję dla nauczycieli języków romańskich - francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego nt. możliwości doskonalenia zawodowego za granicą (program Comenius, seminaria Rady Europy, wizyty studyjne, projekty instytucjonalne).

Szkolenie "Lecteur itinerant" 5 stycznia 2013 - Gimnazjum nr 22 w Łodzi

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi oraz Ambasadą Francji w Polsce w ramach projektu: Lektor języka francuskiego w województwie łódzkim.

Tematyka szkolenia: promocja języka francuskiego w regionie – inicjatywy podejmowane na szczeblu szkolnym, miejskim i regionalnym oraz moduł poświęcony aktywizującym metodom nauczania języka obcego - gry dydaktyczne na lekcjach języka francuskiego.

Warsztaty odbędą się 5 stycznia 2013 roku (sobota) w Publicznym Gimnazjum Nr 22 im. Jerzego Kukuczki w ŁODZI ul. Kusocińskiego 100 (tel. 42 686 49 61) w godzinach od 9.30 do 16.00.

Polskie Biuro Eurydice

Na stronie Eurydice ukazała się nowa, zaktualizowana edycja publikacji "The structure of the European Education Systems 2012/13: schematic diagrams" (Struktura europejskich systemów edukacji. Diagramy 2012/13).

Spotkania z Marzeną Sową - autorką scenariusza komiksu « Marzi » w Poznaniu, Krakowie i Warszawie

Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela z przyjemnością zaprasza na cykl spotkań z Marzeną Sową, autorką scenariusza komiksu « Marzi ». Spotkania odbędą się w j. francuskim z inicjatywy lektorów Walonii-Brukseli w Polsce.