Gagner au volley-ball et gagner le français à la fois

                                

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele języka francuskiego!

Niepubliczny Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej z siedzibą w Szczyrku wraz z Polskim Stowarzyszeniem - Europa Języków i Kultur mają przyjemność ogłosić konkurs :

„ Gagner au volley-ball et gagner le français à la fois ''

Konkurs przeprowadzony w formie ludycznej ( quiz, zajęcia sportowe na hali ) ma na celu poszerzenie słownictwa francuskiego związanego ze sportem i popularyzację siatkówki.

Uczestnicy powinni wykazać się znajomością podstawowych terminów związanych z siatkówką (en français). W załączniku przesyłamy mini słowniczek.

Przewidziane cenne nagrody!

Konkurs przeprowadzony będzie 22.01.2018 o godz. 10.30 w Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej

im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Szczyrku

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.XII. 2017 na adres mailowy:

maria1jago@gmail.com

Serdecznie zapraszamy

ORGANIZATORZY:

Dyrekcja Szkoły,

Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur,

nauczyciel języka francuskiego

i uczennice

ADRES SZKOŁY:

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ

Szkół Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Piłki Siatkowej

im. Agaty Mróz-Olszewskiej

ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk