Konkurs Les aventures de Tintin en Pologne / Przygody Tintina w Polsce

     
 

Les aventures de Tintin en Pologne/ Przygody Tintina w Polsce

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących się języka francuskiego, a organizowany jest z okazji obchodów 90 rocznicy urodzin znanej postaci z komiksów belgijskich: Tintina i jego przyjaciela Milou, autorstwa Hergé.
Więcej informacji na http://fr.tintin.com/#


Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu graficznego przygód Tintina w Polsce. W projekcie powinien być uwzględniony rysunek Tintina i Milou (i jeśli to uzasadnione, innych postaci z tych komiksów), na tle miejsca, które polecacie do odwiedzenia w Polsce, ze względu na jego atrakcyjność poznawczą, architektoniczną bądź krajoznawczą.

Projekt graficzny powinien mieć wymiary ok. 30cm x 20cm (format A4). Może być wykonany również w formie przestrzennej. Technika pracy jest dowolna (grafika, rysunek, kolaż, witraż, haft, modelina, metaloplastyka etc.). Projekt graficzny przygód powinien zawierać krótki opis proponowanego do odwiedzenia miejsca w Polsce, w języku francuskim, w atrakcyjny graficznie sposób.
Praca powinna być wykonana indywidualnie, opatrzona imieniem i nazwiskiem autora pracy z nazwą szkoły, nazwiskiem opiekuna, adresem mailowym i telefonem do kontaktu.

Prosimy dołączyć do pracy formułę: Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie pracy autorskiej na potrzeby projektu Aventures de Tintin en Pologne, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie -Europa Języków i Kultur.   

Prace proszę kierować na adres: Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur, ul. Kokoszycka 85 A, 44-313 Wodzisław Śląski
lub mailowo: europajezykow@gmail.com (format JPG) z notką
Tin
tin en Pologne.

Termin przesyłania prac lub nadania wiadomości mailowej z projektem graficznym upływa 30 marca 2019 roku (decyduje data otrzymania maila lub stempla pocztowego).

Obrady Jury odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia 2 kwietnia 2019, a brane pod uwagę będą: oryginalność projektu graficznego, jego forma i aspekt techniczny (całkowita realizacja artystyczna). Jury zastrzega sobie prawo drobnych zmian w projekcie, w przypadku jego wydruku, bez ubiegania się o zgodę autora.

 

Wyniki konkursu umieszczone zostaną 5 kwietnia 2019 r. na stronie www.frankofonia.pl

Nagrody ufundowane zostaną przez Przedstawicielstwo dyplomatyczne Walonii-Brukseli w Polsce oraz Polskie Stowarzyszenie -Europa Języków i Kultur.
Zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na ciekawe prace autorskie!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia - Europa Języków i Kultur

REGULAMIN KONKURSU