RODN "WOM" w Katowicach zaprasza

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty nauczycieli języków obcych:

16 listopada "Przygotowanie uczniów do tworzenia wypowiedzi pisemnej na lekcji
języka obcego"
, godz. 16.30- 19.00

18 listopada kurs doskonalący "Język obcy na wczesnoszkolnym etapie nauczania"
10 godz. , kurs płatny 100 zł.

20 listopada, godz. 14.30 - 16.30 (ZAPROSZENIE) na (bezpłatną) konferencję „Egzamin ósmoklasisty z języków obcych” 

28 listopada, „Ocenianie i samoocena na lekcji języka obcego”

 Zapisy ze strony www.womkat.edu.pl 

Zapraszamy

Joanna Drążek
RODN "WOM"
jdrazek@womkat.edu.pl

tel. 32 258 38 01 w. 122