Szkolenia 2015 / 2016

Seminarium: „Dzień Języków Romańskich”

Seminarium odbyło się 6 kwietnia 2016 r. 
RODN „WOM”, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7, Katowice

Organizatorzy szkolenia: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem-Europa Języków i Kultur

Program seminarium


Wykorzystanie komiksu i piosenki francuskojęzycznej na lekcji języka francuskiego

Szkolenie odbyło się 12 marca 2016 r. 
Kolegium Języków Obcych - Politechnika Śląska 
w Gliwicach ul. Hutnicza 9-9A

Organizatorzy szkolenia: Politechnika Śląska - Kolegium Języków Obcych we współpracy z Przedstawicielstwem Walonii-Brukseli w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur.

Prowadząca szkolenie: Charlotte PHILIPPART DE FOY z Universytetu w Liège, w Belgii.


Jak zdynamizować lekcje języka francuskiego ?

Szkolenie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim, 18 września 2015r.

Organizatorzy szkolenia: Polskie Stowarzyszenie-Europa Języków i Kultur we współpracy z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz Przedstawicielstwem Walonii-Brukseli w Warszawie. 

Prowadzące szkolenie: Odile Bayot, lektorka języka francuskiego WBI dla Klas Frankofońskich, Barbara Klimek, Alina Jaworska, Renata Bugajska-Jucha, Anna Szkonter-Bochniak i Renata Klimek- Kowalska.
 

INFO O SZKOLENIU PROGRAM CHANSONNIER