Warsztaty z panią Charlotte Philippart de Foy z Uniwersytetu w Liège, w Belgii

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na warsztaty organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur i Przedstawicielstwem Walonii-Brukseli w Warszawie, dzięki wsparciu Wallonie-Bruxelles International. Poprowadzi je pani Charlotte Philippart de Foy z Uniwersytetu w Liège, w Belgii.

Na szkoleniu poruszone zostaną dwa tematy:

Wykorzystanie francuskojęzycznych filmów animowanych na zajęciach języka francuskiego.

Dlaczego i jak uczyć fonetyki francuskiej na lekcjach?

Warsztaty odbędą się 23 marca (sobota) 2019 r. w godzinach od 9.30 do 16.00.

w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Hutnicza 9-9A

Dziękujemy dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w zajęciach. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 50 zł. Dla członków Stowarzyszenia - Europa Języków i Kultur mających uregulowane składki członkowskie, opłata wynosi 30 zł.

Nazwa banku: mBank, Oddział w Rybniku

Nr konta: 50 1140 2004 0000 3002 7776 6238

Odbiorca: Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur

ul. Kokoszycka 85 A, 44-313 Wodzisław Śląski

Tytułem: SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na adres europajezykow@gmail.com

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 18 marca 2019 r. Osoby, które chcą otrzymać rachunek proszę wraz ze zgłoszeniem przesłać wypełniony druk z załącznika.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

dr hab. Beata Pituła prof. nzw. w Pol. Śl.

Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

oraz Aleksandra Chrupała, Ewa Figas, Elżbieta Kempny,

Renata Klimek-Kowalska, Anna Szkonter-Bochniak

– organizatorki szkolenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

zorganizowanego przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur we współpracy z Przedstawicielstwem Walonii-Brukseli w Warszawie i Wallonie - Bruxelles International w dniu 23 marca 2019 r. w GLIWICACH

Tematyka szkolenia  

Prowadząca szkolenie: pani Charlotte Philippart de Foy, Université de Liège, Belgia.

9:30 – 11:00

Les dessins animés en classe de FLE

Comment intégrer dans une séquence / leçon FLE les dessins animés francophones ?

Savoir introduire les particularités et la richesse des dessins animés belges dans l’élaboration
d’une séquence éducative.

Apprécier les potentialités didactiques des dessins animés en classe de FLE (pertinence
de ce document authentique, aspect ludique et dynamique, compétence interculturelle,…)
grâce à une analyse d’exemples concrets d’exploitation.

11:00 – 11:15 Pause-café discussion. 
 
11:15 – 12:45 Comment élaborer une leçon, pour les différents niveaux d’apprentissage,
à partir d’un dessin animé ou d’un personnage de dessin animé, en y intégrant
des activités orales et écrites permettant de développer différentes compétences ?
12: 45 – 13:00 Propozycje współpracy z wykładowcami specjalności francuskiej
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej
na bieżący i kolejny rok akademicki. Zapisy na warsztaty językowe
prowadzone w szkołach przez wykładowców Kolegium.
13:00 - 13:30 Pause déjeuner  
 
13:30 - 15:00

Pourquoi et comment travailler la phonétique en classe de FLE ?

Apprécier l’importance et la pertinence du travail de la phonétique
en classe de FLE et sélectionner un procédé de travail et de correction
phonétique en fonction des besoins du groupe-classe et de l’insérer dans
une séquence didactique.

15:00 – 15:15 Pause-café - discussion  
 
15:15 –15:30

Savoir utiliser les ressources disponibles gratuitement sur internet pour
intégrer les dessins animés et pour travailler la phonétique en classe.

Posters pour la classe et cartes postales de TV5MONDE www.tv5monde.com
offerts aux participants.

15:30 – 16:00

Discussion sur l’avenir du français dans notre région et sur les initiatives à mener.

Evaluation de la formation – remise des attestations.