Odkrywaj z nami bogactwo
języków i kultur europejskich

Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur

Découvre avec nous
la richesse des

langues et des cultures européennes

Association polonaise - Europe des langues et des cultures

Develop with us
by discovering the beauty

of European languages and cultures

Polish Association - Europe of Languages and Cultures

Stacjonarne warsztaty metodyczne Hachette FLE w Sosnowcu!

Pani Hélène Tremblay, doradca Hachette Livre, podzieli się swoim doświadczeniem w uczeniu języka francuskiego.

więcej ›

DELF Junior / Scolaire - egzamin dla uczniów w wieku szkolnym od 13 do 19 lat

Przypominamy, że do 11 maja 2024 trwają zapisy na egzamin DELF Junior / Scolaire.

więcej ›

Perfectionner son français

Progressez en français avec la sélection de séries et films francophones !

więcej ›

Français Présent 68

Wydanie kwiecień/czerwiec 2024

więcej ›

Projets de l'Institut Français pour la Francophonie

Interaktywna mapa Frankofonii 2024 w Polsce oraz Konkursy

więcej ›

DELF Prim – egzamin dla uczniów szkoły podstawowej

Przypominamy, że 24 kwietnia w środę odbędzie się egzamin pisemny DELF Prim.

więcej ›

Le Concours International de Poésie 2024

La Direction des Affaires Culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université lance son Concours International de Poésie à déstination des étudiantes et étudiants francophones de l’enseignement supérieur.

więcej ›

Ecoutez-vous le belge ?

Typh Barrow nous a presque habitués au coup de foudre immédiat pour ses albums.

więcej ›

Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur

Działamy na rzecz popularyzowania wiedzy o językach i kulturach Europy, a także promowania nauki i uczenia się różnych języków obcych przez całe życie. Naszym celem jest umożliwienie każdemu człowiekowi na odkrywanie piękna Europy poprzez zrozumienie jej wielu języków i kultur. Wspieramy również działania, które mają na celu uzupełnienie współpracy między narodowymi regionami Europy. Dążymy do tego, aby nasze stowarzyszenie było miejscem, gdzie ludzie mogą wymieniać się doświadczeniami, zdobywać nową wiedzę oraz budować międzynarodowe kontakty. Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do otwarcia się na świat i zrozumienia innych kultur, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne...

więcej

Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży oraz sportu w Europie. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld euro, co stanowi niemal dwukrotność poprzedniego programu (na lata 2014-2020). Program kładzie nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową, a także promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. 

więcej

Egzaminy DELF

DELF i DALF to państwowe dyplomy z języka francuskiego jako obcego, w sześciostopniowej skali ustalonej przez Radę Europy (A1-C2). Egzaminy weryfikują rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe na dowolnym poziomie, bez wzajemnego uwarunkowania. Warto pamiętać, że niektóre francuskie uniwersytety i uczelnie wymagają co najmniej poziomu B2 lub C1 dla kandydatów.

Biliomobile

Bibliomobile to biblioteka stworzona przez Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur dla nauczycieli języka francuskiego w Polsce. Zawiera najnowsze książki, filmy DVD i płyty CD, które służą jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka francuskiego. Biblioteka ta powstała dzięki wsparciu Ambasady Francji w Polsce, Delegacji Walonii-Brukseli w Warszawie, Wallonie-Bruxelles International oraz wydawnictw partnerskich i sponsorów projektu.

Nasi partnerzy