Odkrywaj z nami bogactwo
języków i kultur europejskich

języków i kultur Europy

Polskie Stowaryszenie - Europa JęzykóW i Kultur

Découvre avec nous
la richesse des

langues et des cultures européennes

Polskie Stowaryszenie - Europa JęzykóW i Kultur

Develop with us
by discovering the beauty

of European languages and cultures

Polish Association - Europe of Languages and Cultures

Program Międzynarodowego Tygodnia nauczycieli języka francuskiego 2023

Zapraszamy wszystkich nauczycieli języka francuskiego w Polsce do zapoznania się z programem Międzynarodowego Tygodnia nauczycieli języka francuskiego 2023 (program w Polsce).

więcej ›

Français Présent 66

Français Présent to kwartalnik w którym znajdziemy interesujące teksty mogące służyć zarówno do samodzielnej nauki, jak i pracy na lekcji.

więcej ›

Langue française

Zachęcamy do zapoznania się z filmami z kategorii Langue française - Mots et expressions oraz Littérature

więcej ›

Podsumowanie zebrania pilotażowego COPIL 2023

12 Edycja Zebrania Pilotażowego Sieci Korespondentów Campus France Polska odbyła się 15 września 2023 roku w siedzibie Ambasady Francji w Warszawie

więcej ›

Szkolenia eTwinning

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z ofertą szkoleń eTwinning.

więcej ›

Gala "Europa języków i kultur- mówimy po francusku"

W dniu 27 września 2023 roku o godzinie 17.00, w Pszczyńskim Centrum Kultury w ramach wydarzenia „Europa języków i kultur- mówimy po francusku” odbyła się gala, na której zostały wręczone certyfikaty DELF.

więcej ›

C'est la rentrée à Francophonia

Francophonia, organisme de formation à Nice vous propose une offre très complète.

więcej ›

Le podcast en classe de FLE

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na stacjonarne warsztaty metodyczne organizowane przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur.

więcej ›

Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur

Działamy na rzecz popularyzowania wiedzy o językach i kulturach Europy, a także promowania nauki i uczenia się różnych języków obcych przez całe życie. Naszym celem jest umożliwienie każdemu człowiekowi na odkrywanie piękna Europy poprzez zrozumienie jej wielu języków i kultur. Wspieramy również działania, które mają na celu uzupełnienie współpracy między narodowymi regionami Europy. Dążymy do tego, aby nasze stowarzyszenie było miejscem, gdzie ludzie mogą wymieniać się doświadczeniami, zdobywać nową wiedzę oraz budować międzynarodowe kontakty. Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do otwarcia się na świat i zrozumienia innych kultur, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne...

więcej

Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży oraz sportu w Europie. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld euro, co stanowi niemal dwukrotność poprzedniego programu (na lata 2014-2020). Program kładzie nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową, a także promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. 

więcej

Egzaminy DELF

DELF i DALF to państwowe dyplomy z języka francuskiego jako obcego, w sześciostopniowej skali ustalonej przez Radę Europy (A1-C2). Egzaminy weryfikują rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe na dowolnym poziomie, bez wzajemnego uwarunkowania. Warto pamiętać, że niektóre francuskie uniwersytety i uczelnie wymagają co najmniej poziomu B2 lub C1 dla kandydatów.

Biliomobile

Bibliomobile to biblioteka stworzona przez Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur dla nauczycieli języka francuskiego w Polsce. Zawiera najnowsze książki, filmy DVD i płyty CD, które służą jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka francuskiego. Biblioteka ta powstała dzięki wsparciu Ambasady Francji w Polsce, Delegacji Walonii-Brukseli w Warszawie, Wallonie-Bruxelles International oraz wydawnictw partnerskich i sponsorów projektu.

Nasi partnerzy