DELF - O egzaminie

DELF (Diplôme d'études en langue française) jest oficjalnym, międzynarodowym certyfikaterm językowym, wydawanym przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzający znajomość języka francuskiego, dla osób których język francuski nie jest językiem ojczystym. Raz uzyskany dyplom ważny jest bezterminowo. Francuskie Ministerstwo oferuje trzy rodzaje egzaminu: DELF Prim, DELF junior/scolaire, DELF Tout Public.

DELF Prim to pierwszy dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo. Egzamin ten adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku od 8 do 12 lat), którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego. DELF PRIM obejmuje trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1, A2. Szczegółowe informacje na temat egzaminu dostępne są na stronie (dostępne w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim)

 Sprawdź

DELF Junior/Scolaire – jest to egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego skierowany dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Dyplom uznawany jest na całym świecie i wydawany jest bezterminowo przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. DELF Junior/Scolaire obejmuje cztery poziomy: A1, A2, B1, B2.
Szczegółowe informacje na temat egzaminu dostępne są na stronie (dostępne w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim):

Sprawdź

DELF Tout Public – dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo. Egzamin ten adresowany jest dla osób dorosłych (powyżej 18 lat). Egzamin obejmuje cztery poziomy znajomości języka: A1, A2, B1, B2.
Szczegółowe informacje na temat egzaminu dostępne są na stronie (dostępne w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim): 

Sprawdź

DALF (Diplôme approfondi de langue française) - dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo. Egzamin obejmuje dwa zaawansowane poziomy znajomości języka francuskiego: C1, C2.
Szczegółowe informacje na temat egzaminu dostępne są na stronie (dostępne w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim): 

Sprawdź

Nasi partnerzy