Szkolenia

Przeprowadziliśmy serię różnorodnych szkoleń, które miały na celu poszerzenie umiejętności nauczycieli oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w dziedzinie edukacji. Podczas tych intensywnych szkoleń, uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję poznać i eksplorować różnorodne narzędzia, które mają potencjał znacząco wspierać proces nauczania, uczynić go bardziej atrakcyjnym i interaktywnym dla uczniów. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nauczyciele będą w stanie skuteczniej angażować uczniów, tworzyć atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz dostosować metody nauczania do potrzeb swoich podopiecznych. Przeprowadzone szkolenia stanowiły cenny wkład w rozwój profesjonalny kadry pedagogicznej i otworzyły nowe perspektywy w dziedzinie edukacji.

Szkolenie 7. Le podcast en classe de FLE

https://francuskaliterka.pl/podcasty-do-nauki-francuskiego/\Warsztaty na temat zasad tworzenia podcastów, ćwiczenia praktyczne oraz prezentacja różnorodnych zasobów

więcej ›

Szkolenie 6. Narzędzia wspomagające nauczanie języka francuskiego - Kahoot, Quizizz, Nearpod

Platforma Kahoot jest narzędziem do tworzenia quizów, które używane mogą być podczas zajęć języka francuskiego. Nauczyciel tworzy quiz, udostępnia go na ekranie i przekazuje uczniom kod do logowania się. Uczniowie za pomocą swoich telefonów komórkowych logują się do quizu i odpowiadają na pytania wyświetlające się na ekranie. 

Kahoot posiada wersję płatną i darmową. W wersji darmowej istnieją ograniczenia w rodzajach możliwych zadań do utworzenia oraz ograniczenie w postaci maksymalnie 50 osób biorących  jednocześnie udział w quizie.

Kolejną omawianą platformą jest Quizizz. Również jest to narzędzie do tworzenia quizów, sprawdzania zdobytej przez uczniów wiedzy oraz urozmaicania zajęć. Quizizz umożliwia utworzenie własnych materiałów oraz korzystania z biblioteki dostępnej po zalogowaniu. Po utworzeniu quizu należy udostępnić uczniom link, za pomocą którego uczeń rozwiąże quiz.

Trzecią z omawianych platform jest Nearpod. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie wirtualnej prezentacji podczas lekcji. W interaktywną prezentację mogą zostać zaimplementowane interaktywne zadania dla uczniów (quziy, pytania otwarte itp.).

więcej ›

Szkolenie 5. Teatr „Kamishibai” w nauczaniu języka francuskiego - Bajeczny francuski

Tematem szkolenia jest technika Kamishibai. Technika ta przedstawiona została w filmie pt. „Chronique du monde d’avant 2013”. Film dostępny jest w platformie Vimeo pod linkiem  zamieszczonym poniżej (rysunek 1). Kliknięcie na rysunek poniżej spowoduje przeniesienie do na stronę internetową Platformy, co umożliwi jego odtworzenie.  

Kamishibai jest to teatr realizowany za pomocą ilustracji oraz obrazków. Nazwa pochodzi z języka japońskiego i dosłownie oznacza teatr papierowy. Jest to sztuka opowiadania historii. Najważniejszym elementem techniki jest płaska, drewniana skrzynka będąca sceną/ekranem (jap. butai – scena). Historia opowiadana jest przy pomocy wsuwanych kartonowych plansz, na których przygotowano ilustracje. Teatr ten porównać można do teatru marionetkowego, gdzie w miejscu lalek występują obrazy [definicja na podstawie Wikipedia, Wolna Encyklopedia].

więcej ›

Szkolenie 4. Narzędzia do tworzenia atrakcyjnych gier, quizów oraz testów - Google Forms, Ordwall, Educandy

Google Forms jest bezpłatnym narzędziem internetowym umożliwiającym tworzenie ankiet. Ankiety mogą przybierać wiele form. Za pomocą narzędzia Google Forms możliwe jest tworzenie wielu materiałów m.in. quizów oraz testów. Utworzony materiał przesyłany jest za pomocą linku do odbiorców, którzy go wypełniają. Wyniki wraz z odpowiedziami uczestników zostają samoczynnie opracowane i dostępne są dla tworzącego materiał.

Wordwall jest platformą umożliwiającą przygotowywanie oraz wyszukiwanie interaktywnych, ciekawych graficznie ćwiczeń. Platforma w wersji darmowej umożliwia utworzenie pięciu ćwiczeń oraz nielimitowany dostęp do korzystania z ćwiczeń utworzonych przez inne osoby. Osoba tworząca ćwiczenie przesyła link do uczestników, którzy je wykonują. Po wykonaniu ćwiczenia przez uczestników, profil osoby, która utworzyła ćwiczenie umożliwia dostęp do jego wyników, w którym pokazana jest statystyka odpowiedzi. W celu utworzenia, więcej niż pięciu ćwiczeń konieczne jest wykupienie wersji płatnej. Platforma posiada wersję bezpłatną oraz płatną. Wersja bezpłatna umożliwia w pełni  wykorzystywanie narzędzia. Wersja płatna umożliwia m.in. użycie większej liczby szablonów.

Educandy jest platformą, która w prosty sposób pozwala na utworzenie interaktywnych gier, które mogą być wykorzystywane do nauki słownictwa. Praca z platformą polega na wyborze typu gry (m.in. wykreślanka, kółko i krzyżyk, krzyżówka, anagram, quiz) a następnie przesłaniu kodu dla uczestników.

więcej ›

Szkolenie 3. Narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów graficznych - CANVA

Canva to internetowe narzędzie do tworzenia atrakcyjnych graficznie materiałów i treści. Jest to narzędzie proste w użyciu, intuicyjne. Canva umożliwia tworzenie materiałów w postaci m.in: prezentacji (w tym prezentacji dostosowanych do przeglądania na telefonie komórkowym), grafiki (np. przygotowania grafiki celem udostępnienia na portalu społecznościowym), filmu, wizytówki, kartki, plakatu, ulotki i wielu innych. Platforma posiada wersję bezpłatną oraz płatną. Wersja bezpłatna umożliwia w pełni wykorzystywanie narzędzia. Wersja płatna umożliwia m.in. użycie większej liczby szablonów. 

więcej ›

Szkolenie 2. Platforma do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści- GENIALLY

Genially to popularna platforma do tworzenia atrakcyjnych wizualnie treści. Platforma umożliwia tworzenie w prosty sposób treści takich jak prezentacje, infografiki, quizy, broszury itp. Praca na platformie Genially odbywać się może dwutorowo – na podstawie szablonu wybranego z biblioteki oraz na pustym, tworzonym od podstaw projekcie. Platforma oferuje bardzo dużą biblioteką płatnych oraz bezpłatnych szablonów, po otwarciu których użytkownik wprowadza dane swojego projektu (tekst, grafika, video, linki, itp.), natomiast projekt graficzny (także efekty przejścia w przypadku prezentacji) zawarte są już w szablonie. Umożliwia to użytkownikowi w prosty sposób utworzyć atrakcyjny graficznie materiał.

Platforma posiada wersję płatną oraz bezpłatną. Ceny przedstawione zostały na rysunku 1. Wersja darmowa umożliwia tworzenie dowolnej ilości treści, jednakże nie pozwala na pobranie utworzonych materiałów. Wykorzystywanie utworzonych materiałów odbywa się poprzez przesłanie do odbiorcy uprzednio wygenerowanego linka, który po otwarciu przez odbiorcę umożliwia pełne korzystanie z utworzonego materiału.

więcej ›

Szkolenie 1. Narzędzia do tworzenia map myśli - COGGLE

Coggle jest narzędziem do tworzenia nowoczesnych map myśli. Pełna wersja narzędzia jest płatna, jednakże wersja darmowa posiada wiele możliwości. W wersji darmowej możliwe jest utworzenie maksymalnie trzech map myśli, jednakże po utworzeniu trzech map istnieje możliwość usunięcia map/y, co umożliwia kontynuowanie pracy z kolejnymi mapami. Każdą z utworzonych map można wydrukować a także eksportować do pliku .pdf lub pliku zdjęciowego.

więcej ›

Nasi partnerzy