Nagroda za najlepszy projekt Synergia eTwinning Erasmus+

Tuż przed wakacjami letnimi, w gdańskiej Olivii Star, odbyła się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Nasz Projekt eTwinning 2023, organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Nagrodę za najlepszy projekt w kategorii Synergia eTwinning Erasmus+ zdobyło I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu za francuskojęzyczny projekt "L'euro: hier, aujourd'hui, demain" zrealizowany w latach 2019-2022 we współpracy z Ecole de Gestion et de Commerce w Luksemburgu oraz Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher na włoskiej wyspie Lipari.

 

Projekt pokazał uczniom, jak Europa zmieniła się od czasu utworzenia strefy euro, jak funkcjonuje dziś i jakie są dla niej prognozy na przyszłość. W ramach przedsięwzięcia przebadano trzy wymiary życia jej obywateli – społeczny, ekonomiczny i polityczny, a spoiwem wszystkich części projektu był język francuski.

P rojekt zorganizowano chronologicznie, z wykorzystaniem osi: wczoraj – dziś – jutro. Odwołano się w nim do doświadczeń mieszkańców Luksemburga i Włoch, krajów posługujących się euro na co dzień, oraz do potencjalnych szans i oczekiwań mieszkańców Polski, którzy z waluty tej korzystają sporadycznie. „Euro wczoraj” to zatem działania projektowe w Luksemburgu – kraju, który był prekursorem zmian ekonomicznych dzięki swojej polityce walutowej w zakresie euro. Ten etap przedsięwzięcia wpłynął na wzrost świadomości i wiedzy młodych Europejczyków na temat powstania i funkcjonowania różnych instytucji europejskich, np. Banku Centralnego czy Trybunału Sprawiedliwości. „Euro dziś” to propozycja społeczności lokalnej Lipari, niewielkiej wyspy archipelagu eolskiego. Uczestnicy projektu, dzięki wizycie w tym miejscu w ramach Erasmusa+ oraz dzięki działaniom wirtualnym w okresie pandemii koronawirusa, poznali mechanizm finansowy wpływu euro na szanse i zagrożenia dla sektora turystycznego, stanowiącego główne źródło utrzymania ludności na wyspie. Z kolei „Euro jutro” to część projektu dotycząca waluty europejskiej z perspektywy Polaków, narodu korzystającego z niej nadal rzadko, podczas wakacji, w związku z pracą za granicą czy e-zakupami. Projekt rozwinął wiedzę i umiejętności ekonomiczno-społeczne uczestników. Kontakty z rówieśnikami z innych krajów oraz wspólne działania przyczyniły się do wzmocnienia ich kompetencji językowych nie tylko w zakresie francuskiego i angielskiego, ale także języków mniejszościowych, jakimi w Europie są polski i włoski. Wykorzystanie TIK oraz współpraca zdalna pozytywnie wpłynęły na wzrost poziomu umiejętności cyfrowych uczestników, a wizyta w każdym z krajów partnerskich i bezpośredni kontakt z ich przedstawicielami umożliwiły przełamanie stereotypów oraz otwarcie kulturowe. Projekt był także odpowiedzią na potrzeby każdej z uczestniczących w nim szkół w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym realizacji inicjatyw przez nauczycieli budujących swój warsztat na wymianie doświadczeń. Ponadto przedsięwzięcie wzmocniło w uczniach poczucie przynależności do społeczności Unii Europejskiej. Zdobywając wiedzę na temat jej historii, roli, postępujących zmian, elementów wspólnych i rozbieżności wśród państw członkowskich, nauczyli się jak świadomie decydować o przyszłym losie Wspólnoty - mówi Małgorzata Sokołowska, koordynatorka projektu z Raciborza.

 

Więcej o projekcie, jego realizacji i efektach znajdziecie tutaj https://zso1raciborz.pl/leuro-hier-aujourdhui-demain/

Nasi partnerzy