Szkolenie 6. Narzędzia wspomagające nauczanie języka francuskiego - Kahoot, Quizizz, Nearpod

Platforma Kahoot jest narzędziem do tworzenia quizów, które używane mogą być podczas zajęć języka francuskiego. Nauczyciel tworzy quiz, udostępnia go na ekranie i przekazuje uczniom kod do logowania się. Uczniowie za pomocą swoich telefonów komórkowych logują się do quizu i odpowiadają na pytania wyświetlające się na ekranie. 

Kahoot posiada wersję płatną i darmową. W wersji darmowej istnieją ograniczenia w rodzajach możliwych zadań do utworzenia oraz ograniczenie w postaci maksymalnie 50 osób biorących  jednocześnie udział w quizie.

Kolejną omawianą platformą jest Quizizz. Również jest to narzędzie do tworzenia quizów, sprawdzania zdobytej przez uczniów wiedzy oraz urozmaicania zajęć. Quizizz umożliwia utworzenie własnych materiałów oraz korzystania z biblioteki dostępnej po zalogowaniu. Po utworzeniu quizu należy udostępnić uczniom link, za pomocą którego uczeń rozwiąże quiz.

Trzecią z omawianych platform jest Nearpod. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie wirtualnej prezentacji podczas lekcji. W interaktywną prezentację mogą zostać zaimplementowane interaktywne zadania dla uczniów (quziy, pytania otwarte itp.).

Współpraca: Wallonie - Bruxelles International
Prowadzący: Katarzyna Kornecka-Nalewajka i Aleksander Gendarz

Materiały ze szkolenia dostępne po zalogowaniu:

Zaloguj się

Nasi partnerzy